در حال نمایش 6 نتیجه

برق لب شاین دار ایزابل دوپوینت مدل dramatic shine شماره ۲۰۱

۲۳۵,۰۰۰ تومان
 • برق دهنده لب همراه شاین زیبا
 • پوشش بالا
 • بافت یکدست و نرم و مخملی
 • نرم کننده لب
 • بدون ایجاد حس خشکی روی لب
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

برق لب شاین دار ایزابل دوپوینت مدل dramatic shine شماره ۲۰۲

۲۳۵,۰۰۰ تومان
 • برق دهنده لب همراه شاین زیبا
 • پوشش بالا
 • بافت یکدست و نرم و مخملی
 • نرم کننده لب
 • بدون ایجاد حس خشکی روی لب
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

برق لب شاین دار ایزابل دوپوینت مدل dramatic shine شماره ۲۰۳

۲۳۵,۰۰۰ تومان
 • برق دهنده لب همراه شاین زیبا
 • پوشش بالا
 • بافت یکدست و نرم و مخملی
 • نرم کننده لب
 • بدون ایجاد حس خشکی روی لب
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

برق لب شاین دار ایزابل دوپوینت مدل dramatic shine شماره ۲۰۴

۲۳۵,۰۰۰ تومان
 • برق دهنده لب همراه شاین زیبا
 • پوشش بالا
 • بافت یکدست و نرم و مخملی
 • نرم کننده لب
 • بدون ایجاد حس خشکی روی لب
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

برق لب شاین دار ایزابل دوپوینت مدل dramatic shine شماره ۲۰۸

۲۳۵,۰۰۰ تومان
 • برق دهنده لب همراه شاین زیبا
 • پوشش بالا
 • بافت یکدست و نرم و مخملی
 • نرم کننده لب
 • بدون ایجاد حس خشکی روی لب
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

برق لب شاین دار ایزابل دوپوینت مدل dramatic shine شماره ۲۱۰

۲۳۵,۰۰۰ تومان
 • برق دهنده لب همراه شاین زیبا
 • پوشش بالا
 • بافت یکدست و نرم و مخملی
 • نرم کننده لب
 • بدون ایجاد حس خشکی روی لب
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه