در حال نمایش 17 نتیجه

رژ لب ایزابل دوپوینت مدل intense matte شماره ۹۶۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش مات و مخملی
 • کاور بالا
 • پیگمت رنگی با کیفیت
 • ماندگاری بالا
 • نرم کننده و مرطوب کننده لب
 • بدون سرب
 • مواد سازنده طبیعی و وگن
 • بدون تست حیوانی
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب ایزابل دوپوینت مدل intense matte شماره ۹۳۵

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش مات و مخملی
 • کاور بالا
 • پیگمت رنگی با کیفیت
 • ماندگاری بالا
 • نرم کننده و مرطوب کننده لب
 • بدون سرب
 • مواد سازنده طبیعی و وگن
 • بدون تست حیوانی
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب ایزابل دوپوینت مدل intense matte شماره ۹۸۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش مات و مخملی
 • کاور بالا
 • پیگمت رنگی با کیفیت
 • ماندگاری بالا
 • نرم کننده و مرطوب کننده لب
 • بدون سرب
 • مواد سازنده طبیعی و وگن
 • بدون تست حیوانی
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب ایزابل دوپوینت مدل intense matte شماره ۹۴۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش مات و مخملی
 • کاور بالا
 • پیگمت رنگی با کیفیت
 • ماندگاری بالا
 • نرم کننده و مرطوب کننده لب
 • بدون سرب
 • مواد سازنده طبیعی و وگن
 • بدون تست حیوانی
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب ایزابل دوپوینت مدل intense matte شماره ۹۱۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش مات و مخملی
 • کاور بالا
 • پیگمت رنگی با کیفیت
 • ماندگاری بالا
 • نرم کننده و مرطوب کننده لب
 • بدون سرب
 • مواد سازنده طبیعی و وگن
 • بدون تست حیوانی
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب ایزابل دوپوینت مدل intense matte شماره ۹۲۵

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش مات و مخملی
 • کاور بالا
 • پیگمت رنگی با کیفیت
 • ماندگاری بالا
 • نرم کننده و مرطوب کننده لب
 • بدون سرب
 • مواد سازنده طبیعی و وگن
 • بدون تست حیوانی
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب ایزابل دوپوینت مدل intense matte شماره ۹۵۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش مات و مخملی
 • کاور بالا
 • پیگمت رنگی با کیفیت
 • ماندگاری بالا
 • نرم کننده و مرطوب کننده لب
 • بدون سرب
 • مواد سازنده طبیعی و وگن
 • بدون تست حیوانی
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب ایزابل دوپوینت مدل intense matte شماره ۹۶۵

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش مات و مخملی
 • کاور بالا
 • پیگمت رنگی با کیفیت
 • ماندگاری بالا
 • نرم کننده و مرطوب کننده لب
 • بدون سرب
 • مواد سازنده طبیعی و وگن
 • بدون تست حیوانی
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب ایزابل دوپوینت مدل intense matte شماره ۹۷۵

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش مات و مخملی
 • کاور بالا
 • پیگمت رنگی با کیفیت
 • ماندگاری بالا
 • نرم کننده و مرطوب کننده لب
 • بدون سرب
 • مواد سازنده طبیعی و وگن
 • بدون تست حیوانی
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب ایزابل دوپوینت مدل intense matte شماره ۹۰۵

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش مات و مخملی
 • کاور بالا
 • پیگمت رنگی با کیفیت
 • ماندگاری بالا
 • نرم کننده و مرطوب کننده لب
 • بدون سرب
 • مواد سازنده طبیعی و وگن
 • بدون تست حیوانی
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب ایزابل دوپوینت مدل intense matte شماره ۹۱۵

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش مات و مخملی
 • کاور بالا
 • پیگمت رنگی با کیفیت
 • ماندگاری بالا
 • نرم کننده و مرطوب کننده لب
 • بدون سرب
 • مواد سازنده طبیعی و وگن
 • بدون تست حیوانی
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب ایزابل دوپوینت مدل intense matte شماره ۹۲۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش مات و مخملی
 • کاور بالا
 • پیگمت رنگی با کیفیت
 • ماندگاری بالا
 • نرم کننده و مرطوب کننده لب
 • بدون سرب
 • مواد سازنده طبیعی و وگن
 • بدون تست حیوانی
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب ایزابل دوپوینت مدل intense matte شماره ۹۳۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش مات و مخملی
 • کاور بالا
 • پیگمت رنگی با کیفیت
 • ماندگاری بالا
 • نرم کننده و مرطوب کننده لب
 • بدون سرب
 • مواد سازنده طبیعی و وگن
 • بدون تست حیوانی
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب مایع ایزابل دوپوینت مدل satin matte شماره ۴۱

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • ماندگاری بالا بدون اثر خشک نمودن لب ها
 • کاملا مات
 • دارای پوشش مخملی فوق العاده ای
 • افزایش نرمی و لطافت لب
 • عدم ایجاد چسبندگی و سنگینی روی لب
 • شاداب کننده
 • رنگبندی متنوع
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب مایع ایزابل دوپوینت مدل satin matte شماره ۴۲

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • ماندگاری بالا بدون اثر خشک نمودن لب ها
 • کاملا مات
 • دارای پوشش مخملی فوق العاده ای
 • افزایش نرمی و لطافت لب
 • عدم ایجاد چسبندگی و سنگینی روی لب
 • شاداب کننده
 • رنگبندی متنوع
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب مایع ایزابل دوپوینت مدل satin matte شماره ۴۳

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • ماندگاری بالا بدون اثر خشک نمودن لب ها
 • کاملا مات
 • دارای پوشش مخملی فوق العاده ای
 • افزایش نرمی و لطافت لب
 • عدم ایجاد چسبندگی و سنگینی روی لب
 • شاداب کننده
 • رنگبندی متنوع
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه

رژ لب مایع ایزابل دوپوینت مدل satin matte شماره ۴۴

۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • ماندگاری بالا بدون اثر خشک نمودن لب ها
 • کاملا مات
 • دارای پوشش مخملی فوق العاده ای
 • افزایش نرمی و لطافت لب
 • عدم ایجاد چسبندگی و سنگینی روی لب
 • شاداب کننده
 • رنگبندی متنوع
 • محصول مشترک ترکیه و فرانسه