رنگ مو کرمی اکسلنس لورآل

اکسلنس به معنای فوق العاده و کیفیت فرا انتظار است. دلیل این نامگذاری به خاطر عملکرد و نتیجه فوق العاده این رنگ مو است. این رنگ مو دارای سیستم محافظت کننده سه گانه است که تا عمق موها را مراقبت می‌کند. پوشش عالی مقاوم ترین موهای خاکستری در مقابل رنگ پذیری. فرمول این کرم رنگ حاوی کمپلکس پرو کراتین است که در حین رنگ کردن موها از موها محافظت می‌کند. این یک پک رنگ مو مناسب استفاده در منزل است تا موهایی با کیفیت رنگ سالن توسط خودتان به دست آورید.

مشاهده همه 14 نتیجه

رنگ مو قهوه‌ای خیلی تیره ۲ اکسلنس کرم لورآل Excellence L’Oreal

۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کرم رنگ مو دائم
 • پوشش کامل موهای خاکستری
 • دارای خاصیت ضد محو شوندگی
 • تنوع رنگ بالا
 • محافظت و مراقبت از موها
 • حاوی کمپلکس پرو کراتین
 • استفاده آسان در منزل

رنگ مو بلوند دودی متوسط ۷.۱ اکسلنس کرم لورآل Excellence L’Oreal

۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کرم رنگ مو دائم
 • پوشش کامل موهای خاکستری
 • دارای خاصیت ضد محو شوندگی
 • تنوع رنگ بالا
 • محافظت و مراقبت از موها
 • حاوی کمپلکس پرو کراتین
 • استفاده آسان در منزل

رنگ مو قهوه‌ای تیره ۴ اکسلنس کرم لورآل Excellence L’Oreal

۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کرم رنگ مو دائم
 • پوشش کامل موهای خاکستری
 • دارای خاصیت ضد محو شوندگی
 • تنوع رنگ بالا
 • محافظت و مراقبت از موها
 • حاوی کمپلکس پرو کراتین
 • استفاده آسان در منزل

رنگ مو قهوه‌ای روشن ۵ اکسلنس کرم لورآل Excellence L’Oreal

۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کرم رنگ مو دائم
 • پوشش کامل موهای خاکستری
 • دارای خاصیت ضد محو شوندگی
 • تنوع رنگ بالا
 • محافظت و مراقبت از موها
 • حاوی کمپلکس پرو کراتین
 • استفاده آسان در منزل

رنگ مو قهوه‌ای متوسط ۳ اکسلنس کرم لورآل Excellence L’Oreal

۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کرم رنگ مو دائم
 • پوشش کامل موهای خاکستری
 • دارای خاصیت ضد محو شوندگی
 • تنوع رنگ بالا
 • محافظت و مراقبت از موها
 • حاوی کمپلکس پرو کراتین
 • استفاده آسان در منزل

رنگ مو قهوه‌ای فندقی تیره ۵.۱۵ اکسلنس کرم لورآل Excellence L’Oreal

۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کرم رنگ مو دائم
 • پوشش کامل موهای خاکستری
 • دارای خاصیت ضد محو شوندگی
 • تنوع رنگ بالا
 • محافظت و مراقبت از موها
 • حاوی کمپلکس پرو کراتین
 • استفاده آسان در منزل

رنگ مو بلوند دودی متوسط ۷.۱ اکسلنس کرم لورآل Excellence L’Oreal

۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کرم رنگ مو دائم
 • پوشش کامل موهای خاکستری
 • دارای خاصیت ضد محو شوندگی
 • تنوع رنگ بالا
 • محافظت و مراقبت از موها
 • حاوی کمپلکس پرو کراتین
 • استفاده آسان در منزل

رنگ مو بلوند خاکستری روشن ۸.۱ اکسلنس کرم لورآل Excellence L’Oreal

۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کرم رنگ مو دائم
 • پوشش کامل موهای خاکستری
 • دارای خاصیت ضد محو شوندگی
 • تنوع رنگ بالا
 • محافظت و مراقبت از موها
 • حاوی کمپلکس پرو کراتین
 • استفاده آسان در منزل

رنگ مو بلوند تیره ۶ اکسلنس کرم لورآل Excellence L’Oreal

۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کرم رنگ مو دائم
 • پوشش کامل موهای خاکستری
 • دارای خاصیت ضد محو شوندگی
 • تنوع رنگ بالا
 • محافظت و مراقبت از موها
 • حاوی کمپلکس پرو کراتین
 • استفاده آسان در منزل

رنگ مو بلوند روشن طبیعی ۸ اکسلنس کرم لورآل Excellence L’Oreal

۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کرم رنگ مو دائم
 • پوشش کامل موهای خاکستری
 • دارای خاصیت ضد محو شوندگی
 • تنوع رنگ بالا
 • محافظت و مراقبت از موها
 • حاوی کمپلکس پرو کراتین
 • استفاده آسان در منزل

رنگ مو بلوند بژ تیره ۶.۳۲ اکسلنس کرم لورآل Excellence L’Oreal

۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کرم رنگ مو دائم
 • پوشش کامل موهای خاکستری
 • دارای خاصیت ضد محو شوندگی
 • تنوع رنگ بالا
 • محافظت و مراقبت از موها
 • حاوی کمپلکس پرو کراتین
 • استفاده آسان در منزل

رنگ مو بلوند دودی متوسط ۷.۱۱ اکسلنس کول کرم لورآل Excellence L’Oreal

۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کرم رنگ مو دائم
 • پوشش کامل موهای خاکستری
 • دارای خاصیت ضد محو شوندگی
 • تنوع رنگ بالا
 • محافظت و مراقبت از موها
 • حاوی کمپلکس پرو کراتین
 • استفاده آسان در منزل

رنگ مو قهوه ای دودی روشن ۵.۱۱ اکسلنس کول کرم لورآل Excellence L’Oreal

۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کرم رنگ مو دائم
 • پوشش کامل موهای خاکستری
 • دارای خاصیت ضد محو شوندگی
 • تنوع رنگ بالا
 • محافظت و مراقبت از موها
 • حاوی کمپلکس پرو کراتین
 • استفاده آسان در منزل

رنگ مو بلوند دودی تیره ۶.۱۱ اکسلنس کول کرم لورآل Excellence L’Oreal

۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کرم رنگ مو دائم
 • پوشش کامل موهای خاکستری
 • دارای خاصیت ضد محو شوندگی
 • تنوع رنگ بالا
 • محافظت و مراقبت از موها
 • حاوی کمپلکس پرو کراتین
 • استفاده آسان در منزل