رنگ ابرو سانتکس

رنگ ابرو سانتکس دارای فرمولی ملایم جدید بر پایه طبیعت است که رنگی ابریشمی به ابروها می‌بخشد. مواد طبیعی فعال در این رنگ ابرو شامل، روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور ابروها را لطیف و تغذیه می‌کنند. نداشتن آمونیاک و PPD باعث می‌شود این رنگ ابرو راحیه مطلوبی داشته و به پوست و بافت ابروها صدمه نزند. اکسیدان مخصوص رنگ رنگ ابرو که به پوست صدمه نمی‌زند در جعبه موجود می‌باشد و نیاز به خریداری جداگانه اکسیدان مخصوص نیست.

 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ مو، اکسیدان مناسب و ظرف ترکیب رنگ
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر

قوطی و تیوب رنگ ابرو سانتکس

مشاهده همه 20 نتیجه

رنگ ابرو بلوند دودی پلاتینه C9-E10.1 سانتکس
بستن

رنگ ابرو بلوند دودی پلاتینه C9-E10.1 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو کاراملی CA8-E9.08 سانتکس
بستن

رنگ ابرو کاراملی CA8-E9.08 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو بلوند دودی تیره C5-E6.1 سانتکس
بستن

رنگ ابرو بلوند دودی تیره C5-E6.1 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو بلوند دودی روشن C7-E8.1 سانتکس
بستن

رنگ ابرو بلوند دودی روشن C7-E8.1 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو بلوند سوپر پلاتینه N10-E11 سانتکس
بستن

رنگ ابرو بلوند سوپر پلاتینه N10-E11 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو بلوند روشن N7-E8 سانتکس
بستن

رنگ ابرو بلوند روشن N7-E8 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو بلوند زیتونی متوسط M6-E7.2 سانتکس
بستن

رنگ ابرو بلوند زیتونی متوسط M6-E7.2 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو بلوند شکلاتی تیره CH5-E6.8 سانتکس
بستن

رنگ ابرو بلوند شکلاتی تیره CH5-E6.8 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو بلوند شکلاتی روشن CH7-E8.8 سانتکس
بستن

رنگ ابرو بلوند شکلاتی روشن CH7-E8.8 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو بلوند طلایی روشن G7-E8.3 سانتکس
بستن

رنگ ابرو بلوند طلایی روشن G7-E8.3 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو بلوند متوسط N6-E7 سانتکس
بستن

رنگ ابرو بلوند متوسط N6-E7 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو دارچینی CIN5-E6.81 سانتکس
بستن

رنگ ابرو دارچینی CIN5-E6.81 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو شنی متوسط SA6-E7.23 سانتکس
بستن

رنگ ابرو شنی متوسط SA6-E7.23 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو عسلی HO6-E7 سانتکس
بستن

رنگ ابرو عسلی HO6-E7 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو قهوه ای روشن N4-E5 سانتکس
بستن

رنگ ابرو قهوه‌ای روشن N4-E5 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو کاپوچینو CAP7-E8.9 سانتکس
بستن

رنگ ابرو کاپوچینو CAP7-E8.9 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو کنفی H7-E8.13 سانتکس
بستن

رنگ ابرو کنفی H7-E8.13 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو ماهگونی شکلاتی MCH6-E7.58 سانتکس
بستن

رنگ ابرو ماهگونی شکلاتی MCH6-E7.58 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
رنگ ابرو نسکافه ای NE6-E7.7 سانتکس
بستن

رنگ ابرو نسکافه ای NE6-E7.7 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر
شنی خیلی روشن SA8-E9.23 سانتکس
بستن

رنگ ابرو شنی خیلی روشن SA8-E9.23 سانتکس

۲۸,۰۰۰ تومان
 • حاوی روغن آرگان، روغن پسته، روغن هسته انگور
 • حاوی کراتین و پروتئین
 • آمونیاک پایین
 • شامل تیوب رنگ، اکسیدان، رنگ ابرو و همزن
 • فرمولاسیون ایتالیایی
 • حجم 50 میلی لیتر